# خودم_و_وبلاگم

I LOVE LONELY.VOL3

                       بی نهایت شب را درمینوردم،                                      تا در فراسوی ابدیت زمان،                                               سکوت تنهاییم را فریاد کشم.   !i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i !i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i شروع اینجا اینجوری ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 25 بازدید